ความสุขที่เกิดจากทำงาน
ท่ามกลางมิตรภาพที่ดี
นำพาสู่ความสำเร็จสู่องค์กร

รูปแบบกิจกรรมที่ท้าย
ผจญภัยสถานที่ต่างๆ กับทีมงานสุดมันส์

เชียร์สนุก ปลุกพลัง
เกมดี กีฬามันส์สร้างสรรค์
วันดีดีขององค์กร

เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น ไม่เน้นซิ่ง
แต่เน้นทีม สนุกปลอดภัย
ท้าทาย ได้ท่องเที่ยว

สนุกเต็มที่กับดนตรีทุกแนว
และพิธีกรสายฮา
พร้อมของรางวัลมากมาย

สร้างสรรค์วันสุข
ร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีแก่สังคม
ด้วยมือและใจเราทุกคน

Stone Activity

สร้างสรรค์และออกแบบ การเรียนรู้ที่สนุกสนานได้สาระประโยชน์ ตอบโจทย์ความต้องการ ด้วยบริการจากเรา

Team Building
นำพาความสำเร็จสู่องค์กร

ความสุขที่เกิดจากทำงาน ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีนำพาสู่ความสำเร็จสู่องค์กร

Amazing Raceรูปแบบกิจกรรมที่ท้ายทาย

รูปแบบกิจกรรมที่ท้ายผจญภัยสถานที่ต่างๆ กับทีมงานสุดมันส์

Rallyสนุก ปลอดภัย ท้าทาย ได้ท่องเที่ยว

เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น ไม่เน้นซิ่งแต่เน้นทีม สนุกปลอดภัยท้าทาย ได้ท่องเที่ยว

Sport Dayเกมดี กีฬามันส์ สร้างสรรค์วันดีๆขององค์กร

เชียร์สนุก ปลุกพลัง เกมดี กีฬามันส์สร้างสรรค์วันดีดีขององค์กร

CSRร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆแก่สังคม

สร้างสรรค์วันสุขร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีแก่สังคมด้วยมือและใจเราทุกคน

Partyสนุกเต็มที่กับดนตรีทุกแนว

สนุกเต็มที่กับดนตรีทุกแนวและพิธีกรสายฮาพร้อมของรางวัลมากมาย

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการคิดและออกแบบกิจกรรมภายใต้คำว่า "Learning by Activity" โดยมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ท้าทายแปลกใหม่ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรมขององค์กร ส่งเสริมทางด้านภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพมากประสบการณ์ เพื่อให้กิจกรรมออกมาตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรต้องการมากที่สุด

PICTURE  FOR  CUSTOMER

Picture Download Link for my customer. This Download Link will expire 15/01/2024.
If you have any problem please feel free contact me Tel. 065 447 9419

CONTACT ME
Call Us : 02 803 7771 Hotline : 089 512 5775
E-mail : [email protected]

© Copyright 2019 All Rights Reserved